עדכונים
אוסטרליה וצפון אמריקה

Australia      

Neta Furestein        

hhshlicha@gmail.com       

shaliach@hashy.org.au    

Image result for telephone icon+61-424595616

                       

Canada

Uri Amit

uri@campshomria.ca

Image result for telephone icon+1-4168165437

Image result for telephone icon+  1-4168264419

Image result for telephone icon+072-370419 

SkyPe: Amituri

 

USA  

Omer Hakim 

omer@hashomerhatzair-eu.com 

Image result for telephone icon+972-507216672 

SkyPe: Omer Hakim

 

USA  

Lee Oz          

leemalka1@gmail.com

Image result for telephone icon+1-2126272830

Image result for telephone icon+1-14467258

Image result for telephone icon+03-9786217

SkyPe: Leeoz247