עדכונים
איגרת מזכ"ל 2015

שומרים וחברים יקרים,

תכנית העבודה של תנועת השומר הצעיר העולמי לשנת 2015 המוצגת לפניכם, כוללת בתוכה את תקציר האידאולוגיה התנועתית, מטרות ויעדים שנתיים ורב שנתיים של ההנהגה ומדוריה השונים, מבנה ארגוני, הגדרות תפקיד ופרטי קשר של השליחים, הפעילים והקנים ברחבי העולם. 

בשנה שחלפה, עם הפעילות הרבה והמגוונת, הרגשנו שוב ושוב בכל רחבי העולם כי– "פעם שומר תמיד שומר" היא איננה רק ססמה.

בשנים האחרונות הגדלנו באופן ניכר את מספר השליחים שלנו ברחבי בעולם. מספר רב של שליחויות שודרגו משליחות צעירה לשליחות בוגרת וההשפעה של השליחים הבוגרים והמנוסים ניכרת בהיקף ובאיכות של הפעילויות השונות.  זהו כבוד גדול לרכז משלחת כה גדולה ומבורכת של אנשים עם אידאלים, עוצמה ומטען חינוכי וארגוני.

מעבר למטרות החינוכיות, היעד המרכזי של התנועה בשנים הקרובות הוא הגדלת מספר החניכים ומספר הקנים ברחבי העולם. עלינו לכוון את מירב מאמצינו, כדי לממש את היעד הזה. בשנתיים האחרונות גדלנו בצורה משמעותית במספר מקומות ועלינו להמשיך את המגמה החיובית הזאת בדרכים יצירתיות ומקוריות. לפני מספר שבועות חידשנו את הפעילות התנועתית בוורשה שבפולין. מטרתנו המרכזית במקום זה היא לחדש בקרב מעט היהודים הנמצאים במקום  את הפעילות היהודית, הציונית והשומרית.

המזכירות העולמית ממשיכה את פעילותה ואנחנו מקווים שהיא תחזק את מעמדה ותבנה לא רק תכנית עבודה לשנה הקרובה, כי אם גם את התכנית הרב שנתית לקראת הועידה העולמית הבאה בשנת 2017. זו המשימה ולאורה אנו מתקדמים!

שנת 2015 תתאפיין בתנועה העולמית כשנת שינוי של הצוות המוביל. רכזי המדורים, שכל אחד מהם הוא אישיות ואבן דרך לתנועה משנים כיוון. דריו טייטלבוים, הרכז המיתולוגי של מדור אמריקה הלטינית, דמות חינוכית ואיש אשכולות תנועתי, מסיים בהדרגתיות את תפקידו וישלב בשנה הקרובה את ריכוז המדור עם פעילות פוליטית כיושב ראש הברית העולמית של מרצ. בסוף 2015 יסיים את תפקידו ויכנס לתפקיד רכז חדש. עומר חכים, מחנך, מנהיג חינוכי ואיש חזון, יסיים את תפקידו בחודשים הראשונים של השנה וכבר מקיים חפיפה עם המחליף המיועד. כל שינוי מביא איתו חידושים ורעיונות, אך גם אתגרים חדשים לצוות ולמשלחת!

אנו חיים בימים לא פשוטים לעשייה החינוכית הציונית, ההומניסטית והפלורליסטית. במציאות הישראלית הנוכחית,  הגזענות מתגברת, תהליך השלום לא מתחדש והמפעל ההתנחלותי מועדף על פני הסיכוי לבנות מציאות חדשה של שתי מדינות לשני עמים. ועם כל זה, תקוות חדשות צצות להן לקראת הבחירות לכנסת בחודש מרץ,  בהן יצליח אולי מחנה השלום לבוא לידי ביטוי והתהליכים האנטי-דמוקרטיים הפושטים בארץ ייעצרו וישנו כיוון. זהו לא מעשה של רגע , ולכן חשוב שנהיה דבקים ונתמיד בחזון שלנו ובאמונה בצדקת הדרך.

 


חשוב שנשמיע קול אחר. חשוב בישראל -  כי המאבק נגד הגזענות, בעד שוויון ובעד השלום הם מהותנו כתנועה הומניסטית ומתקדמת. חשוב בתפוצות- כדי להוות אלטרנטיבה עבור רבבות יהודים פלורליסטים, בעלי עמדות מתקדמות, שאינם יכולים להזדהות עם המסרים שמשדרות ממשלת ישראל וחלק מההנהגות המקומיות. לכן חובתנו היא להמשיך ולחנך, בארץ ובעולם,  על ערכי השוויון והדמוקרטיה, על ערכי מסורת יהודית עתיקת ימים של תיקון אדם ותיקון עולם, על ערכי התנועה שלנו- השומר הצעיר.

בתקווה לשנת עבודה פוריה,

לחידושים, שינויים , אתגרים ,קשר חינוכי עם התנועה בארץ,

לגידול בלתי פוסק של תנועות הנוער בארץ ובעולם!


בברכת חזק ואמץ,

דניטו