עדכונים
מכתב לחניכים ולמדריכים - בימי הלחימה בעזה
שומרים ושומרות - חברים וחברות מכל העולם
אני סבור ובטוח שתנועת נוער היא של החניכים, של הבוגרים, של ההנהגות , של הקנים.
אנחנו, הנהגת השומר הצעיר בעולם קובעים את הדרך את המטרות את החזון  מבוסס על ערכי התנועה מזה 100 שנה ובדיאלוג מתמיד אתכם: שליחים, בוגרים, חניכים.
ואמנם בימים אלה החלטתי, אחרי חשיבה רבה,  להעביר מסר אישי לקנים שלנו בעולם. אל מול הקריאות המתלהמות, דווקא בתקופה של מתח, חשוב להשמיע קול של שלום.
כותב אני כאזרח ישראל, כאב לילדים, כחבר קיבוץ בעוטף עזה, באחת הנקודות שתמיד בכותרות בכל המבצעים האחרונים וגם במבצע הזה. חברי קיבוץ זיקים , בילינו בחוזקה שעות ארוכות מאוד סגורים בחדרי ביטחון, מתגוננים מול הקאסמים הנופלים עלינו שומעים את ההפצצות על עזה, מתוודעים לניסיון תקיפה מן הים על הקיבוץ,  24 שעות ביממה , 7 ימים בשבוע , יום,  לילה , וגם מה שביניהם....
אם משהו למדתי מהשנים האחרונות, לאחר שלושה מבצעים, הוא שהפתרון שיביא לנו שקט וישים קץ לאלימות לא יושג  דרך מבצע נוסף. אנו יודעים שמבצע יביא עוד מבצע ועוד מבצע כל פעם עם שם יותר גרנדיוזי ואותן התוצאות.
הפתרון היחיד למצב זה, הפתרון היחיד שיאפשר חיים של שקט לתושבי ישראל ולתושבי עזה והגדה המערבית, יגיע רק דרך כניסה להידברות עם הנציג הרשמי של העם הפלסטינאי. השלום הוא אינטרס משותף של יהודים- ערבים- ושאר העולם המשפיע, ונוכל להשיג זאת רק דרך משא ומתן ונכונות לפשרות.
אינני שותף למנטרה הקיימת היום בחלק גדול מהיהודים בארץ ובעולם, שנועדנו לחיות כך לתמיד, שאין פתרון למצב הזה וש הגורל של העם היהודי ושל מדינת ישראל הוא לחיות במלחמה מתמדת, שכך יהיה תמיד... התנועה הציונית בכלל, ותנועת השומר בפרט, קמו תוך התקוממות כנגד התפיסה ש"כך היה וכך יהיה". הציונות והשומר הצעיר קמו כדי לשנות את מה שהיה נראה כגורל היהודי.  
 
 אני עוד מאמין באנשים, מאמין  בשלום
בברכת חזק ואמץ
דניטו
מזכ"ל השומר הצעיר בעולם
 
 
:Shomrot y Shomrim - Javerim y javerot del mundo entero shalom
 
.Yo estoy convencido de que el movimiento juvenile pertenece a los janijim, a los bogrim, a las direcciones de los kenim
Nosotros, la direccion del movimiento, establecemos la vision, las metas y el camino, basandonos en los valores centenarios del movimiento, y en dialogo constante con ustedes: shlijim, bogrim, janijim. Sin embargo, en estos dias – despues de pensarlo mucho – decidi enviarles un mensaje personal
 Frente a los llamamientos excitados, justamente en estos dias de tension, es mas importante que nunca hacer escuchar la voz de la paz
Les escribe como ciudadano Israeli, como padre, como miembro de un kibutz en la frontera con la franja de Gaza, uno de los lugares que aparecen en las noticias en cada uno de los ultimos operativos, y tambien en el operative actual
Nosotros, los miembros del kibutz Zikim, hemos pasado largas horas encerrados en las habitaciones de seguridad para protegernos de los kazamim que caen sobre nosotros y escuchando las bombas que caen sobre Gaza, enterandonos del intento de atacar el kibutz desde el mar; 24 horas diarias, siete dias por semana, de dia y de noche, constantemente
Pero si algo he aprendido de estos ultimos anios, luego de tres operativos, es que ningun operativo militar llevara una solucion que traiga tranquilidad a la region y que ponga fin a la violencia. Sabemos que un operativo lleva a otro y a otro, cada vez con un nombre mas rimbombante, pero con los mismos resultados
Solo por medio de dialogo y negociaciones con la direccion legitima del pueblo palestino se llegara a una solucion que permita a los habitantes de Israel y de los territorios Palestinos vivir con tranquilidad. La paz es interes comun de arabes y judios, y se la puede alcanzar solo por medio de negociaciones y predisposicion a hacer compromisos
No comparto la mantra aceptada hoy en dia por gran parte de los judios tanto en Israel como en el mundo, que estamos destinados a vivir en guerra permanente, que la paz es imposible. El movimiento sionista en general, y el movimiento Hashomer Hatzair en especial, surgieron como rebellion contra esa concepcion fatalista que "lo que fue hasta ahora es lo que sera". El movimiento sionista y Hashomer Hatzair surgieron para modificar lo que parecia como un sino al que estabamos destinados
 
Todavia creo en los hombres, todavia creo en la paz
Jazak Veematz
Danito
Secretario General Hashomer Hatzair Mundial
 

 

Shomrim and Shomrot – Friends from all over the world, Shalom

I am confident that a youth movement belongs to its chanichim, bogrim, hanhagot, and kenim, and we, the hanhaga of the World Movement are in a continuous dialogue with you as partners in setting the direction of the movement, our goals and our vision, based on the values of the movement over 100 years

Nevertheless, in recent days after much thought, I have decided to send a personal message to our kenim world

I want to write you that beyond my role in the World Movement, I am a citizen of Israel, a father, and a member of kibbutz Zikim in one of the regions of Israel, and one of the specific areas within the South, that has been in the news the most in recent military operations, including this one. We have spent many long hours tightly sealed in safe-rooms, with explosions coming from the ground, the water, and the sky, 24 hours a day, 7 days a week, day, night, and the space between them

The solution won’t come from another military operation. A military operation brings another operation, and another, each one with a more grandiose name than the last 

The solution will only come from entering into real dialogue with the official representative body of the Palestinian people, and when peace is a real interest of Jews, Arabs, and the rest of the world with influence over what happens here

I do not believe in the current mantra among many Jews, in Israel and around the world, that we are destined to live like this forever, that there is no solution to this situation, and that it is the fate of the Jewish people and of the state of Israel to live in a never-ending war, that it will be like this always

The Zionist movement in general, and Hashomer Hatzair in particular, arose out of a rebellion against the view that "what always was, will always be". Zionism and Hashomer Hatzair arose in order to change what was seen as the fate of the Jewish people

I still believe in people, and I believe in peace

With the blessing of “Chazak Ve’Ematz”, Strength and Courage

Danito
General Secretary, Hashomer Hatzair World Movement