עדכונים
עשרת הדברות
דיברות השומר 

1. השומר/ת הוא/היא איש/אשת אמת ועומד/ת על משמרה. 
 
2. השומר/ת הוא/היא חלק בלתי נפרד מהעם היהודי ומחובר/ת בחוזקה למדינת ישראל. הוא/היא נטוע/ה בתרבותו/ה והינו/ה 
חלוץ/ה של היהדות שלנו. 
 
3. השומר/ת מוצאת משמעות ביחסיו/ה לעבודה ונלחם/ת ליצירת עולם בו עבודה היא ביטוי יצרני של יצירתיות וחופש אנושיים. 
 
4. השומר/ת פעיל/ה פוליטית ועומד/ת בראש המרדף אחר חופש, שוויון, שלום וסולידריות. 
 
5. השומר/ת הוא/היא חבר/ה מחויב/ת העובד/ת בשיתוף עם אחרים, נאבק/ת עבור התקדמות החברה ומקדם/ת ערכים שומריים. 
 
6. השומר/ת מפתח/ת ומקיים/ת באופן פעיל מערכות יחסים מכוונות, חופשיות וכנות במסגרת הקבוצה והקהילה השומרית כולה. 
הוא/היא לוקח/ת את האחריות לדאוג לחבריו/ה. 
 
7. השומר/ת מכבד/ת את הטבע ודואג/ת לו, הוא/היא לומד/ת להכירו ולחיות בתוכו ופועל/ת בהתאם לאורחות חיים ברי-קיימא. 
 
8. השומר/ת אמיץ/ה, עצמאי/ת, חושב/ת בביקורתיות ונוקט/ת יוזמה בהתאם. 
  
9. השומר/ת מחשל/ת את אופיו/ה וחותר/ת לשלמות גופנית, נפשית ורוחנית. 
 
10. השומר/ת מונחה/ית על ידי ההיגיון שלו/שלה ולוקח/ת אחריות מלאה על מעשיו/ה. הוא/היא מציב דוגמה אישית.