עדכונים
הגשמה
תנועת השומר הצעיר רואה דרכים רבות של מימוש עצמי. אנו מאמינים שההגשמה היא זו הנותנת משמעות לאידיאולוגיה שלנו, מביאה 
אותנו למימוש ערכי הליבה והדיברות שלנו ומדגישה את חשיבות יישומם. 
הגשמה היא מושג אשר לעיתים מטשטש את ההבחנה בין כלים למטרות. אני מקבלים את העובדה שיש לנו עבודה רבה ביחס לניסוח 
ההגדרה התפישתית של מושג זה ושתהליך זה חייב להימשך. 
מסמך זה הוא רשימת דוגמאות של הגשמה. הוא לא שלם, אך מטרתו היא לתת קווים מנחים, להוות מקור השראה ולספק כלים: 
 
- עלייה המביאה לשינוי חיובי בכלל החברה הישראלית (באופן פרטי או קבוצתי)
- עלייה למען עבודה בקהילה השומרית ולמען חיזוק התנועה העולמית באופן ישיר או עקיף 
- להיות אקטיביסט ציוני בתפוצות דרך ארגונים 
- להיות אקטיביסט ציוני בתפוצות על ידי תמיכה ביוזמות חברתיות 
- חיים יצרניים בקהילה יהודית הפתוחה עבור כולם 
- שימור והנחלת התרבות והמסורת היהודית באמצעות חינוך, יישום ולמידה מתמשכת 
- בניית בתי ספר שומריים יהודיים משלימים 
- לבצע טקסים שומריים, לכתוב מסמכים העוסקים בדת וללמד שיעורים חילוניים 
- להיות חלוץ של התפתחות יהודית היוצרת מרכזים תרבותיים ואינטלקטואלים בתוך כל קהילה 
- לקיים מעגל חיים יהודי במסגרת אורח חיים שומרי מובהק 
- לחקור באופן מכוון דרכים חלופיות לחיים ולחיים ביחד 
- לחיות חיי אקטיביזם פוליטי עבור החופש של הזולת 
- מגוון של תכניות עבור צדק חברתי במסגרת התנועה ועם אחרים 
- ארגון מחדש של החברה וערכיה, שתחילתו בחינוך ביקורתי ואקטיביזם מלמטה 
- קידום אינטימיות אנושית המסייעת ביצירת אקלים עבור הגשמה אישית 
- מבנים קולקטיביים של אינדיבידואלים בעלי מודעות חברתית כמו קבוצות, קומונה, קיבוץ עירוני, קיבוץ והפירוש- מחדש של מבנה הקיבוץ 
הקלאסי 
- לחנך ולהניע לחיים על פי האידיאולוגיה שלנו 
- ליצור קהילות אלטרנטיביות, קיבוץ, קומונה וכו', ולחיות בהן 
- שיתוף כלכלי 
- אקטיביזם בתוך קהילות התפוצות: השפעה על החברה (ברמה הקהילתית והעולמית)
- קהילת בוגרים: ליצור רשת עולמית  

 
 
- לבנות/להוביל/לעבוד לקראת קהילות יהודיות אלטרנטיביות, לספק חלופות, ליצור מנהגים דתיים משל עצמנו 
- עבודה עבור תנועת הנוער וחיזוקה 
- מיזוג בין תיקון אדם ותיקון עולם 
- שאיפה לצמיחה והשתפרות עצמית 
- לשאול את עצמנו שאלות קשות ולחפש את התשובות 
- לחפש חוויות חדשות 
- מימוש ההגשמה דרך פעילות וקירבה בתוך קבוצה 
 
מטרות קהילת בוגרים: 
ליצור בישראל ובקהילות היהודיות בעולם מבנים קהילתיים לבוגרים (חברה אלטרנטיבית) המחוברים לערכי יהדות הומניסטית, ציונות, 
אקולוגיה, סולידריות וצדק חברתי. "שומר הצעיר כדרך חיים". 
 
- יצירת מסגרות חברה אלטרנטיבה להגשמת בוגרים בארץ ובקהילה דרך חיים של כלכלה סולידארית מעורבות וצדק 
חברתי. 
 
- יצירת רשת עולמית של קהילות בוגרי השוה"צ לצורך עזרה ושיתוף פעולה בין הקהילות בארץ ובעולם. 
 
- לחזק את הקשרים בין קהילות הבוגרים בעולם עם ישראל כמרכז החיים היהודיים, לעודד עלייה לישראל, ליזום 
פרויקטים חברתיים בישראל ולייצר מסגרות חיי קהילה אלטרנטיבית. 
 
- לפעול בחיי הקהילה ובישראל כסוכן שינוי לקידום ערכי התנועה.