עדכונים
יהדות
הגדרה 
היהדות של השומר הצעיר היא זרם ביהדות ומבוססת על התרבות היהודית ועל גישתנו ההומניסטית. אנו מציבים את הפרט במרכז תפיסת העולם היהודית שלנו. המוסר שלנו נובע תחילה מתוך תחושת האחריות והכבוד שיש לנו כלפי המין האנושי. אנו מאמינים בצורה של יהדות פעילה המעודדת את כולם להעניק משמעות אישית ליהדות שלהם בתוך הקהילה השומרית, ומממשים אותה. 
היהדות שלנו שואבת מהתרבות התוססת, מהמסורת, ומההיסטוריה של העם היהודי ומחברת אותנו אל המורשת שלנו. אנו תופסים את המקורות היהודיים כהשראה וכפתוחים לפרשנות ביקורתית. 
גישתנו נובעת מהבנה מעמיקה של היהדות ומפיתוח דרך עדכנית ומשמעותית לביטוי היהדות שלנו. 

דרך פעולה חינוכית 
אנו מספקים לחניכינו הזדמנות למצוא את גישתם ותפיסתם האישית כלפי היהדות ושואפים לעצב אינדיבידואלים בטוחים אשר מצאו את מקומם ביהדות וחשים מחוברים למורשתם התרבותית. 
השומר הצעיר מרחיבה את הידע במורשת היהודית ובספרות יהודית קלאסית ומודרנית ומלמדת על היסטוריה, תרבות ומסורות יהודיות. 
הפעילויות השומריות מתאמות למעגל החיים היהודי, כולל מסורות. 
חברי השומר הצעיר יבחנו באופן קבוע, ויחדשו במקרה הצורך, את המסורות היהודיות בהתאם לפילוסופיה העכשווית של החברים. 
היהדות שלנו פתוחה עבור כל אדם המרגיש חלק מהערכים ומוכן לקחת בה חלק. כל התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות 
היהדות החילונית יכולה להישמר בתנאי שאינה סותרת את ארגון הפעילויות והתקדמותן.