עדכונים
סוציאליזם
הגדרה 
הסוציאליזם של השומר הצעיר מושתת על האמונה שבני האדם הם ישויות חופשיות ויצירתיות הראויות לחיות בחברה המעצימה אותם ומעודדת אותם לפתח את עצמם למלוא הפוטנציאל הטמון בהם. אנו מציבים כערכים מרכזיים צדק ושוויון חברתי, כלכלי ופוליטי. 
אנו מאמינים שקפיטליזם וכוחות דכאניים אחרים יוצרים אופני ייצור בלתי- שווים, נצלניים ומנכרים ביסודם, המייצרים בעצמם עוני, מלחמה, בערות, הרס סביבתי, היעדר חופש, ומונעים מבני אדם את מימוש הפוטנציאל הגלום בהם. אנו רואים בסוציאליזם לא רק אלטרנטיבה לסוג זה של חברה, אלא בסיס לחברה חדשה לחלוטין ומהפכנית היכולה לעמוד בפני עצמה. 
אנו רואים בעיני רוחנו עולם של קהילות קטנות ושיתופיות המורכבות מיחידים וקבוצות המממשים מערכות יחסים מכוונות, חופשיות, שוות-זכויות ואינטימיות. אנו מאמינים שבקהילות אילו צריך להתקיים איזון בין הפרט לכלל – הקולקטיב הינו למעשה כוח המשחרר את הפרט. 
אנו מאמינים בחברה בה האנשים כמכלול אוחזים ביכולת לשלוט על חייהם, לעבוד בחופשיות וביצירתיות ולקחת חלק בחברה שווה ודמוקרטית. אנו רואים בסוציאליזם כלי ודרך חיים המאפשרת לאנשים לחיות חיים אנושיים באמת. 
 
דרך פעולה חינוכית 
השומר הצעיר מחנכת את חניכיה להיות יצורים חברתיים אשר הינם חסרי- אנוכיות, אחראיים, ביקורתיים ופעילים. אנו מלמדים חניכים לחיות בהתאם לערכי הסוציאליזם ההומניסטי, הן בתוך התנועה ומחוצה לה, בקידום היחס הצודק לאנשים. 
אנו דורשים מעצמנו להיות ביקורתיים כלפי החברה, לא לפחד להיות נגד הזרם המרכזי ועל כן לעמוד מאחורי ההשקפות האלו. 
עלינו להיות אחראיים חברתית בכל ההיבטים. על מנת להשיג זאת אנו שמים דגש על חינוך בנושא תרבויות אחרות, תפקיד הצריכה 
וצריכת היתר, כמו גם תפקוד הפוליטיקה הכלל-עולמית והלאומית. 
למען מטרות אילו, אנו משתמשים בכלים כמו עבודה קהילתית פוליטית, חינוך דרך חוויה, עבודה קבוצתית, סמלים (כמו החולצה 
השומרית וקופה משותפת), התארגנות בקבוצות וההתייחסות לחניכים.