עדכונים
צוות התנועה
יושב ראש הנהלה ציבורית עוזי שמש uzi@mizra.co.il
יועץ בכירדב פודרpuder@hatzor.org.il

הנהגה
מזכ"לדני ונגרובסקי danito@hashomer-hatzair.org
רכז מדור לטינו אמריקה דריו טיטלבאוםdarioteitelbaum@gmail.com
רכז מדור אירופה ואוסטרליהאלעד שניelad@hashomerhatzair-eu.com
גזברותאייל רוזןeyalrozen@hashomer-hatzair.org

מדור לוגיסטיקה וארגון
הנהלת חשבונותקלאודיה ברונשטייןclaudia@tkz.co.il
מזכירות טכנית - מסע יהודית וולפברג דנקhanaga@tkz.co.il
חשבת שכרחנה בן עמיhana.kba@gmail.com